Your search returned 51 results. Subscribe to this search

|
1. Toldi. Költői elbeszélés. Irta Arany János. Magyarázta Lehr Albert. Nyolczadik bővített kiadás. Buda-Pest, Franklin-társulat, 1893

Source: Budapesti szemle (1873-1944). -Material type: article Article; Format: print Availability: Items available for loan: Arany János Bibliográfia (1).

2. Arany János balladái. Zichy Mihály rajzaival. Kiadja Ráth Mór, Buda-Pesten, 1895 / Pasteiner Gyula

by Pasteiner Gyula (1846-1924).

Source: Budapesti szemle (1873-1944). -Material type: article Article; Format: print Availability: Items available for loan: Arany János Bibliográfia (1).

3. Katona József Bánk bánja. Arany János jegyzeteivel és tanulmányával. Kiadja Ráth Mór. Buda-Pest, 1898

Source: Budapesti szemle (1873-1944). -Material type: article Article; Format: print Availability: Items available for loan: Arany János Bibliográfia (1).

4. Arany János tanársága Nagy-Kőrösön. Írta Benkó Imre. Szilágyi Sándor előszavával. Kapható a szerzőnél. Nagy-Kőrös, 1897.

Source: Budapesti szemle (1873-1944). -Material type: article Article; Format: print Availability: Items available for loan: Arany János Bibliográfia (1).

5. Arany János szembaja / Grósz Emil

by Grósz Emil (1865-1941).

Source: Budapesti szemle (1873-1944). -Material type: article Article; Format: print Availability: Items available for loan: Arany János Bibliográfia (1).

6. Arany János szembajához / Csapodi István.

by Csapodi István (id.) (1856-1912).

Source: Budapesti szemle (1873-1944). -Material type: article Article; Format: print Availability: Items available for loan: Arany János Bibliográfia (1).

7. Arany János halálának huszadik évfordulójára : 1882. október 22. / Hatvany Lajos

by Hatvany Lajos (1880-1961).

Source: Budapesti szemle (1873-1944). -Material type: article Article; Format: print Availability: Items available for loan: Arany János Bibliográfia (1).

8. Arany János és a Biblia. A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Bizottságának kiadványa. Írta dr. Pollák Miksa soproni rabbi. Budapest, 1904/ Riedl Frigyes

by Riedl Frigyes (1856-1921).

Source: Budapesti szemle (1873-1944). -Material type: article Article; Format: print Availability: Items available for loan: Arany János Bibliográfia (1).

9. Toldi estéje. Költői elbeszélés hat énekben. Írta Arany János. Magyarázta Lehr Albert. Budapest, 1905. (Jeles írók iskolai tára, 90.)

Source: Budapesti szemle (1873-1944). -Material type: article Article; Format: print Availability: Items available for loan: Arany János Bibliográfia (1).

10. Arany János kiadatlan levele Tompa Mihályhoz / Négyesy László

by Négyessy László (1861-1933).

Source: Budapesti szemle (1873-1944). -Material type: article Article; Format: print Availability: Items available for loan: Arany János Bibliográfia (1).

11. Arany János költői hagyatékához / Várdai Béla

by Várdai Béla (1879-1953).

Source: Budapesti szemle (1873-1944). -Material type: article Article; Format: print Availability: Items available for loan: Arany János Bibliográfia (1).

12. Arany János irodalomtörténete : Arany János magyar irodalomtörténete. Közzéteszi és bevezetéssel ellátta Pap Károly. Budapest, 1911 / Gyulai Ágost.

by Gyulai Ágost (1868-1957).

Source: Budapesti szemle (1873-1944). -Material type: article Article; Format: print Availability: Items available for loan: Arany János Bibliográfia (1).

13. Arany János nagykőrösi szobra előtt : 1910. szept. 25 / Beöthy Zsolt

by Beöthy Zsolt (1848-1922).

Source: Budapesti szemle (1873-1944). -Material type: article Article; Format: print Availability: Items available for loan: Arany János Bibliográfia (1).

14. Arany János elbeszélő költészete / Kéki Lajos

by Kéky Lajos (1879-1946).

Source: Budapesti szemle (1873-1944). -Material type: article Article; Format: print Availability: Items available for loan: Arany János Bibliográfia (1).

15. Petőfi János vitézének hatása Arany Toldijára / Kéki Lajos

by Kéky Lajos (1879-1946).

Source: Budapesti szemle (1873-1944). -Material type: article Article; Format: print Availability: Items available for loan: Arany János Bibliográfia (1).

16. Arany Bolond Istókjáról : Gróf István: Arany János Bolond Istókja. Irodalomtörténeti tanulmány. Budapest, 1914 : Helle Ferencz Hugó: Arany János Bolond Istókja. Humora, mintái, életrajzi adatai. (A jászóvári premontrei kanonokok kassai főgymnasiumának értesítője az 1913-1914. évről) : Kardos Lajos: Arany János Bolond Istókja. Irodalomtörténeti tanulmány. A budapesti tud. egyetemen jutalmazott pályamunka. Debreczen, 1914 / Kéki Lajos.

by Kéky Lajos (1879-1946).

Source: Budapesti szemle (1873-1944). -Material type: article Article; Format: print Availability: Items available for loan: Arany János Bibliográfia (1).

17. Arany János angol nyelven : John Arany: Toldi. Toldi's eve. Ballads. Selected lyrics. Transl. from the Hungarian of John Arany by William N. Loew. New York, 1915 / Rózsa Dezső

by Rózsa Dezső (1885-1943).

Source: Budapesti szemle (1873-1944). -Material type: article Article; Format: print Availability: Items available for loan: Arany János Bibliográfia (1).

18. Arany és Petőfi barátsága : [elnöki megnyitó beszéd a Petőfi-társaságnak Arany János születése 100-dik évfordulója emlékére tartott ünnepi ülésén, 1917. márcz. 18-án] / Ferenczi Zoltán

by Ferenczi Zoltán (1857-1927).

Source: Budapesti szemle (1873-1944). -Material type: article Article; Format: print Availability: Items available for loan: Arany János Bibliográfia (1).

19. Arany : [elnöki megnyitó beszéd 1917 február 11-ikén a Kisfaludy-társaságnak Arany János emlékezetére rendelt ünnepi ülésén] / Beöthy Zsolt

by Beöthy Zsolt (1848-1922).

Source: Budapesti szemle (1873-1944). -Material type: article Article; Format: print Availability: Items available for loan: Arany János Bibliográfia (1).

20. Arany János és az Akadémia : az Arany János emlékének szentelt ünnepélyes nagy-gyülés főtitkári jelentéséből / Heinrich Gusztáv

by Heinrich Gusztáv (1845-1922).

Source: Budapesti szemle (1873-1944). -Material type: article Article; Format: print Availability: Items available for loan: Arany János Bibliográfia (1).

Powered by Koha