Normal view MARC view

Hugo, Victor (1802-1885) (Personal Name)

Preferred form: Hugo, Victor (1802-1885)
Used for/see from:
 • Hiwkō, Vikʻtʻor, 1802-1885
 • Hījū, Fīktūr, 1802-1885
 • Gi︠u︡go, Viktor, 1802-1885
 • Hsiao-o, 1802-1885
 • Hyowgo, Viktor, 1802-1885
 • Earlier heading: Hugo, Victor Marie, comte, 1802-1885
 • Yü-kuo, Wei-kʻo-to, 1802-1885
 • Yü-kuo, 1802-1885
 • Hūkū, Fīktūr, 1802-1885
 • Ounkō, Viktor, 1802-1885
 • Hi︠u︡ho, Viktor, 1802-1885
 • Hi︠u︡ho, V. (Viktor), 1802-1885
 • Hugo, Viktor, 1802-1885
 • Huygo, Victo, 1802-1885
 • Gi︠u︡go, V. (Viktor), 1802-1885
 • Hyugo, Vhikṭara, 1802-1885
 • Igo, Viktor, 1802-1885
 • I︠U︡go, Viktor, 1802-1885
 • Hyūkō, Vikṭar, 1802-1885
 • Hīyūkō, Vikṭar, 1802-1885
 • Hiwgō, Viktor, 1802-1885
 • Гюго, Виктор, 1802-1885
 • הוגאָ, װ.
 • הוגא, וויקטאר
 • הוגא, וויקטאר, 1802־1885
 • הוגא, וויקטאר, 1885־1802
 • הוגא, ויקטור, 1802־1885
 • הוגא, װיקטאר
 • הוגא, װיקטאר, 1802־1885
 • הוגו ויקטור, 1802־1885
 • הוגו, ויקטור
 • הוגו, ויקטור, 1802-1885
 • هوجو، فيكتور، 1802-1885
 • 雨果, 1802-1885
 • Higu, Fikṭuṛ, 1802-1885

Machine-derived non-Latin script reference project.

Non-Latin script references not evaluated.

His Œuvres poétiques complètes, 1944.

Yü-kuo chʻuang tso pʻing lun chi, 1983: t.p. (Yü-kuo) pref. (Wei-kʻo-to · Yü-kuo)

Khālidī, R. Tārīkh ʻilm al-adab ʻinda al-Ifranj wa-al-ʻArab wa-Fīktūr Hūkū, 1904.

Daskalopoulos, Th. Viktor Ounkō, ho philellēnas anthrōpistēs kai horamatistēs, 1988.

His Sobor Paryzʹkoï Bohomateri, 1989: t.p. (Viktor Hi︠u︡ho) USSR CIP data (Hi︠u︡ho V.)

His 93 ihtilâli, 1912 or 1913: t.p. (Viktor Hugo)

Hoàng, Nhân. Đé̂n Paris gặp Victo Huygo, 1992.

Cui, C. Andzhelo, 1876: t.p. (V. Gi︠u︡go)

Prāṇāhuti, 1950: t.p. (Vhikṭara Hyūgō)

Viktor Igo, 1935: t.p. (Viktor Igo)

Vazov i I︠U︡go, 1999: p. 133 (Viktor I︠U︡go)

Tʻshuaṛner, 1909-1910: t.p. (Vikʻtʻor Hiwkō)

Kaṭal vīran̲, 2001: t.p. (Vikṭar Hyūkō) cover (Vikṭar Hīyūkō)

Ēṛnani, 1908: t.p. (Viktor Hiwgō)

Imẓlaḍ, 2010: t.p. (Fikṭuṛ Higu)

Powered by Koha