Authority search results

Results 1 to 1 of 1
Authorized headings Type of heading Biblio records Full heading
Geographic Name:
Szőllőlapos (Szorgalmatos)
used for/see from:
Szőlő-lapos (Szorgalmatos) (Acronym)
see also:
Szabolcs megyei táj (Broader heading)
Szorgalmatos (Immediate parent body)
Geographic Name 0 biblios View full heading

Powered by Koha