Authority search results

Results 1 to 1 of 1
Authorized headings Type of heading Biblio records Full heading
Geographic Name:
Hortobágy–Berettyó
see also:
magyarországi csatorna (Broader heading)
Hortobágy (folyó, Körös) (Earlier heading)
Kakat-belvízcsatorna (Earlier heading)
Villogó-belvízcsatorna (Earlier heading)
Körös (Later heading)
Geographic Name 0 biblios View full heading

Powered by Koha